Ποιους αφορά η εγγραφή

Η εγγραφή αφορά τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να πάρουν μέρος με το σχολείο τους στη δράση οργανώνοντας προβολή και ομαδική ψηφοφορία.

Eάν απλώς θέλετε να δείτε τις ταινίες ή να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό κριτικής δε χρειάζεται να κάνετε εγγραφή.
Για διευκρινήσεις στα πεδία εγγραφής δείτε το σύμβολο " i "

Εγγραφή

Όλα τα πεδία που είναι σημασμένα με * είναι υποχρεωτικά -
Σημείωση: - Η εγγραφή μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα. Mετά την υποβολή των στοιχείων σας περιμένετε μέχρι το σύστημα να αποκριθεί

Καταχωρήστε μία έγκυρη διεύθυνση email
Καταχωρήστε rο κωδικό (password)
Επαναλάβετε το κωδικό για να επιβεβαιώσετε ότι τον έχετε γράψει σωστά
Καταχωρήστε το μικρός σας όνομα
Καταχωρήστε το επώνυμό σας
Ορίστε την εκπαιδευτική ειδικότητά σας
Δηλώστε τη βαθμίδα του σχολείου στο οποίο διδάσκετε
Γράψτε το τίτλο του σχολείου στο οποίο διδάσκετε, για παράδειγμα 6ο Χολαργού
Επιλέξτε το τύπο του σχολείου σας
Αριθμός παιδιών που θα συμμετάσχουν στην προβολή (κατά προσέγγιση)
Υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο στην αίθουσα προβολών/ πολλαπλών χρήσεων;
Σας ενδιαφέρει να ενθαρρύνετε παιδιά να συμμετάσχουν στον Ατομικό Διαγωνισμό Γραπτής Κριτικής
Sponsors