Αν προβληματίζεστε...επικοινωνήστε μαζί μας

Καρπός
Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και
Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας

Φωκίδος 13, 15231, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: +30 6949404003, 210-6850445
mail: info@karposontheweb.org

Sponsors